Консултации с ерготерапевт Петър Лазаров

На 27.05.2022г. в кабинет „Развитие потенциала на детето“ ще гостува Петър Лазаров ерготерапевт, управител на детски терапевтичен център „Ваня“ Планирани са:
? Консултации с ерготерапевт, включващи:
✅Интервю с родител
✅Обследване на детското развитие
✅Насоки за насърчаването на детското развитие
✅Развитие на основни умения
? Лекционна част на теми:
✅Как помага ерготерапията за деца с увреждания и затруднения?
✅Адаптиране на средата и дейностите у дома към нуждите на децата
✅Развитийна грижа за деца в ранна възраст
Петър Лазаров е завършил магистратура по Ерготерапия в Русенския университет. Притежава дългогодишен опит в пряка ерготерапевтична работа с деца. Провежда групова и индивидуална работа с деца с широк спектър от увреждания и затруднения в развитието. Минавал е надграждащи обучения в сферата на сензорната интеграция, работа с деца от аутистичния спектър, цялостна оценка на развитието, скрининг методологии и консултиране на родители. Притежава сертификат за преминато обучение "Разстройства от аутистичния спектър" от Университета на Калифорния Дейвис (University of California, Davis). Преминал е курс по АБА терапия "Основи и интеграция на приложния поведенчески анализ за практикуващи терапевти" и притежава сертификат по АБА терапия от EBCS. Петър е провеждал редица обучения и супервизии за специалисти от образователната и социалната сфери.
Консултациите и ще се провеждат в град Пловдив на 27.05 А лекционна част ще се проведе на 28.05. Всеки, който иска да проведе консултация, или да участва на лекцията трябва да запише час предварително на телефон: 0898 436 812
❗️Часовете са ограничени❗️

Обучение на Карин Дом за специалисти и родители на тема “Пълноценна рехабилитация на деца с церебрална парализа и сходни двигателни затруднения“.

На 1 и 2 април 2019 година в град Пловдив обучителният екип на Карин Дом ще гостува на кабинет Развитие потенциала на детето. Ще се проведат индивидуални консултации с родителите на децата посещаващи кабинет Развитие потенциала на детето. Ще се обсъждат теми свързани с напредъка във физическото и емоционалното състояние на децата. Нашата главна цел ще бъде да сме максимално полезни с конкретни примери и препоръки за родителите.

Развитие потенциала на детето: 2 дневен обзор на добри практики и новости в работата с деца с двигателни затруднения

На 9 и 10 юни 2018 имам удоволствието да представя моя колега и приятел Магистър Кинезитерапевт Велизар Димитров. Той ще дойде в Пловдив, за да сподели своя 20 годишен опит в работата си с деца с двигателни затруднения.
Програма:
9.06(събота) Обзор на възможностите на всяко дете, което посещава кабинет „Развитие потенциала на детето.“ Снемане на рехабилитационен потенциал и актуализиране на кинезитерапевтичната програма за работа.
Всеки случай ще се разглежда по отделно. Ще се обсъжда възможен напредък във физическото и емоционалното състояние на децата, както и развиване на най-добрите им качества и умения.
10.06(неделя) Презентация на теми вълнуващи родителите на децата. Препоръки за работата с децата посещаващи кабинет „Развитие потенциала на детето“, както и отговори и запитвания от страна на родителите.
Ще се направи демонстрация как на практика се работи с децата. Водещ на презентацията ще бъде Магистър КТ Велизар Димитров.